Programupplägg

Besöksadress

Vasagatan 1

 

Org. nummer: 202100-3153

 

Följ oss här

Kontakt

Göteborgs universitet

Box 100

405 30 Göteborg

Sweden

 

Telefonväxel

031-786 00 00

Genomsnittlig månadslön 

Den genomsnittliga ingångslönen är mellan 29 000 - 30 999 SEK.


Var dina arbets­uppgifter relaterade till din utbildning?

94 % av studenterna tyckte att de hade kvalificerade arbetsuppgifter.


Rekommenderar skolan

96 % av studenterna skulle rekommendera Handels­högskolan till blivande studenter.


Lätt att få jobb

86 % fick jobb inom 6 månader efter avslutade studier. 46 % fick jobb innan studierna avslutades.


Hur kvalificerade var dina arbetsuppgifter på ditt första arbete?

85 % av studenterna tyckte att de var kvalificerade för sina arbetsuppgifter.


Kontakt

270 hp

Fyra- och ett halvt års heltidsstudier

Juristprogrammet

Fråga en student

Vill du veta hur våra studenter balanserar studier och privatliv? Det bästa med deras studier? Hur är det att studera juristprogrammet på Handelshögskolan och att vara student i Göteborg?

 

Ställ alla dina frågor till våra studentambassadörer!

 

 

Utbildningen ger dig en juristexamen. Juristutbildningen är användbar inom många verksamheter och efter examen kan du arbeta inom ett brett fält i samhället. Vid examen har du den kompetens som krävs för juridiskt arbete inom företag och organisationer, nationellt och internationellt, i advokatverksamhet samt i domstolsväsendet och annan offentlig verksamhet. Många av våra examinerade studenter arbetar som företagsjurister, förvaltningsjurister, handläggare, försäkringsjurister, advokater och domare.


Efter studierna

Vill du ha förståelse för samhället, mellanmänskliga relationer och andra vetenskapliga discipliner? Vill du utveckla kunskap, förståelse, färdighet och värderingsförmåga som krävs för att klara av att arbeta i diverse olika juristroller? Då är detta program för dig.

Varför juristprogrammet?
Om programmet

 

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Juristprogrammet kompletterar teoretiska studier och färdighetsträning med syfte att ge dig goda juridiska kunskaper som du praktiskt kan tillämpa. Som student kommer du tidigt under utbildningens skede i kontakt med verksamma jurister. Utbildningen förbereder dig för framtida yrken genom att låta dig prova juristens olika roller och visa hur juridiken förändras beroende på aktörens perspektiv. 


 

 

 

 

Mer Information om 

Juristprogrammet

STUDERA UTOMLANDS PÅ ETT AV VÅRA 160

PARTNERUNIVERSITET 

Programupplägg

Utbildningen ger dig en juristexamen. Juristutbildningen är användbar inom många verksamheter och efter examen kan du arbeta inom ett brett fält i samhället. Vid examen har du den kompetens som krävs för juridiskt arbete inom företag och organisationer, nationellt och internationellt, i advokatverksamhet samt i domstolsväsendet och annan offentlig verksamhet. Många av våra examinerade studenter arbetar som företagsjurister, förvaltningsjurister, handläggare, försäkringsjurister, advokater och domare.


Efter studierna

Vill du ha förståelse för samhället, mellanmänskliga relationer och andra vetenskapliga discipliner? Vill du utveckla kunskap, förståelse, färdighet och värderingsförmåga som krävs för att klara av att arbeta i diverse olika juristroller? Då är detta program för dig.

Varför juristprogrammet?

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Behörighet och urval

Mer Information

Mer Information om 

Juristprogrammet

Var dina arbets­uppgifter relaterade till din utbildning?

94 % av studenterna tyckte att de hade kvalificerade arbetsuppgifter.


Genomsnittlig månadslön 

Den genomsnittliga ingångslönen är mellan 29 000 - 30 999 SEK.


Hur kvalificerade var dina arbetsuppgifter på ditt första arbete?

85 % av studenterna tyckte att de var kvalificerade för sina arbetsuppgifter.


Rekommenderar skolan

96 % av studenterna skulle rekommendera Handels­högskolan till blivande studenter.


Lätt att få jobb

86 % fick jobb inom 6 månader efter avslutade studier. 46 % fick jobb innan studierna avslutades.


STUDERA UTOMLANDS PÅ ETT AV VÅRA 160

PARTNERUNIVERSITET 

Fråga en student

Vill du veta hur våra studenter balanserar studier och privatliv? Det bästa med deras studier? Hur är det att studera juristprogrammet på Handelshögskolan och att vara student i Göteborg?

 

Ställ alla dina frågor till våra studentambassadörer!

 

 

Kontakt

Om programmet

 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.

Juristprogrammet kompletterar teoretiska studier och färdighetsträning med syfte att ge dig goda juridiska kunskaper som du praktiskt kan tillämpa. Som student kommer du tidigt under utbildningens skede i kontakt med verksamma jurister. Utbildningen förbereder dig för framtida yrken genom att låta dig prova juristens olika roller och visa hur juridiken förändras beroende på aktörens perspektiv. 


 

 

 

 

270 hp

Fyra- och ett halvt års heltidsstudier

Juristprogrammet